Reklamačný poriadok

Chcete tovar vrátiť, vymeniť alebo reklamovať ?

Stiahnite a vyplňte náš online formulár, ktorý je potrebné vytlačiť a zaslať spolu s objednávkou.
Pre správne zobrazenie a možnosť uloženia vyplneného formulára si stiahnite najnovší Adobe Reader, ktorý nájdete zadarmo TU.

Všetky reklamácie musia obsahovať vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

ONLINE FORMULÁR SI STIAHNITE TU : REKLAMACNY-FORMULAR.pdf

Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14 pracovných dní od doručenia.
Tovar v pôvodnom stave  je možné vymeniť za inú veľkosť do 30 dní od doručenia.
Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku.


Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.